Sportakkoord Ermelo

Sport verenigt Ermelo

Het sportakkoord

Wat is het Sportakkoord?

Het doel van het Sportakkoord is om de organisatie en de financiën van de sport toekomstbestendig te maken. Het Sportakkoord is er op gericht om sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor álle Nederlanders, in álle levensfasen. Om dit te realiseren is het belangrijk dat op lokaal en regionaal niveau lokale sportakkoord gesloten worden.

Hoe werkt het Sportakkoord?

Elke gemeente die meedoet wijst een onafhankelijke sportformateur aan. Deze vormt een lokale gelijkwaardige alliantie van sportclubs, gemeente en andere maatschappelijke organisaties. Samen bepalen deze partijen de ambities in jouw gemeente voor het lokale Sportakkoord. Bovendien krijgt elke gemeente met een sportakkoord vanuit de gezamenlijke sport een Adviseur Lokale Sport. Deze adviseur staat sportclubs bij in het maken en uitvoeren van het akkoord.

Wil je meer weten over het Sportakoord, bezoek dan de landelijke website van Het Sportakkoord.

Ermelo

In Ermelo is Ine Klösters de sportformatteur. Je kunt Ine bereiken via deze contact gegevens.

Naast de sportformateur hebben we in Ermelo 2 lokale adviseurs sport:

Roel van der Weide
roel.vanderweide@adviseurlokalesport.nl

Jurjen Engelsman
Jurjen.Engelsman@geldersesportfederatie.nl

U kunt de Lokale adviseur sport benaderen voor:

– belangenbehartiging namens de gezamenlijke sport bij het proces van het lokale sportakkoord

– advies over services op basis van behoeften bij sport en beweegaanbieders

– ondersteuning en borging van het proces om de lokale sport- en beweegaanbieders te versterken

De partners

Voor de start van het opzetten van het sportakkoord is een intentieverklaring ondertekend door meerdere partijen die meerwaarde zien in het sportakkoord voor Ermelo.

Onderstaande partijen zijn partners van het eerste uur. Gedurende de tijd dat het sportakkoord vorm krijgt, zullen er meer partners bij komen.

GGD Noord Oost Gelderland
logo-hokkelingenhuibers
logo tactus
logo jcg
logo interactie
logo ermelo

De ambities

Ambities Ermelo

Waar we ons binnen het sportakkoord op gaan richten is aan u. Zoals u in het filmpje bovenin de website kunt zien, zijn er 6 ambities binnen het sportakkoord. Welke u daarin het belangrijkste vindt, kunt u aangeven in deze enquete.

De ambities zijn:

1. Inclusieve sport – Iedereen in Ermelo beleeft een leven lang plezier aan sporten en bewegen
2. Duurzame sportinfrastructuur – Ermelo beschikt over een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur
3. Vitale sport- en beweegaanbidder – Alle aanbieders van sport en bewegen zijn toekomstbestendig
4. Positieve sportcultuur – Overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos sporten
5. Vaardig in bewegen – Meer kinderen voldoen aan de beweegrichtlijn en motorische vaardigheden nemen toe
6. Topsport inspireert – Gezamenlijk, doorlopend programma van side-events waarmee de maatschappelijke waarde van sportevenementen wordt vergroot

Voor de keuze van de ambities is het ook belangrijk dat er voldaan wordt aan de ambities van het preventieakkoord. Dat zijn deze ambities:
1. Preventieve gezondheid
2. Gezond opgroeien
3. Gezond ouder worden

Ermelo in cijfers

Input Ine

Tabel Nederland
Tabel Nederland 2
Gezondheid

Bron: Allecijfers.nl

De aanpak

Crossmotor-Ermelo-kl
In Ermelo zijn we nu aan het inventariseren waar de samenleving en de sport, spel en beweegaanbieders én de zorgaanbieders de meeste behoefte aan heeft. We zien graag uw reacties voor half mei via de enquete retour. Wilt u verder meedenken over het akkoord, kunt u de sportformateur via de mail benaderen voor een persoonlijk gesprek. Zeker als u goede ideeën heeft over het sportakkoord stellen we dat zeer op prijs.

Begin juni gaan we het sportakkoord indienen, dus we hebben uw reactie hard en snel nodig!

Afspraken

Zodra we concrete afspraken over het sportakkoord hebben gemaakt zullen we die via deze site, op deze plaats weergeven

Contact

Je kunt contact opnemen met Ine door te mailen naar: info@sportakkoordermelo.nl, of door het contactformulier hiernaast in te vullen.